top of page

Overlijdensverzekering en uitvaartverzekering: wat zijn de verschillen?

Zowel de overlijdensverzekering als de uitvaartverzekering zijn bedoeld om uw dierbaren te beschermen tegen financiële problemen wanneer u verdwijnt. Hoewel ze alleen van toepassing zijn als u sterft, hebben ze nog steeds hun eigen bijzonderheden. De begrafenisondernemers van Lefèvre & Zoon in Ukkel leggen de verschillen tussen deze twee contracten uit.


Overlijdensverzekering Een overlijdensverzekering stelt de verzekerde in staat kapitaal op te bouwen door het betalen van premies. Aangezien het geen spaargeld is, levert het dus geen rente op. Bij overlijden van de houder ontvangen de begunstigden een kapitaal of een lijfrente. Ze zijn vrij om het geld naar eigen goeddunken te besteden: om de begrafenis van de overledene te financieren, ziekenhuiskosten terug te betalen, studies te betalen, et cetera. Er zijn twee soorten overlijdensverzekeringen: • overlijdensrisicoverzekering waarvan de looptijd bij het sluiten van het contract is vastgelegd. De betaalde bedragen gaan verloren als de houder niet binnen deze termijn overlijdt. • overlijdensverzekering voor het hele leven die de verzekeringnemer zijn hele leven aanhoudt. Bij zijn overlijden gaat het geld terug naar zijn erfgenamen. Als hij het vrijwillig beëindigt, verliest hij de hoofdsom, tenzij het contract 'aflosbaar' is. Het afsluiten van een dergelijke verzekering stelt u dus in staat uw nabestaanden te beschermen tegen financiële problemen bij uw overlijden, of het nu gaat om de organisatie van uw uitvaart of om hen te helpen hun toekomst tegemoet te zien. Uitvaartverzekering Bij deze verzekering gaat het alleen om de financiering van uw uitvaart. U wijst één of meerdere begunstigden aan, bijvoorbeeld uw kinderen, uw echtgeno(o)t(e) of een uitvaartondernemer. Dankzij dit contract weet u dat uw uitvaart zal verlopen volgens uw wensen. Ook zorgt u ervoor dat uw naasten geen financiële zorgen hebben voor de organisatie van uw begrafenis. U kunt beide verzekeringen afsluiten vanaf uw 18e tot ongeveer een leeftijd van 65 jaar. Vind uw uitvaartverzekering op maat door contact op te nemen met begrafenisonderneming Lefèvre & Zoon in Ukkel.


Comentários


Schrijf een reactie

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page