top of page

Begrafenisonderneming Lefèvre in Ukkel legt u de nodige procedures uit bij  een overlijden.

 Als het overlijden thuis plaatsvindt

Bel de behandelend of wachtend arts om de documenten met betrekking tot het overlijden op te stellen. Neem dan contact met ons op om een sterfbed thuis achter te laten of om de overledene naar ons uitvaartcentrum te vervoeren. Wanneer u zich wat op uw gemak voelt, stellen wij u de verschillende ceremoniemogelijkheden voor rekening houdende met de laatste wensen van de overledene.

  Bij overlijden in het ziekenhuis

Wij nodigen u uit om ons te bezoeken om de door de overledene gewenste ceremonie voor te bereiden.

Als het overlijden plaatsvindt in een zorgcentrum

De residentie is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de arts die de overledene behandelt of de arts van dienst om de documenten met betrekking tot het overlijden voor te bereiden. Neem contact met ons op zodat wij het de laatste verzorging van de overledene kunnen volbrengen evenals de gewenste ceremonie volgens zijn laatste wensen.

De instituten die zeker verwittigd moeten worden

De bank

voeg de overlijdensakte toe aan een beëdigde verklaring van een notaris of een vrederechter. Als de bankrekening minder dan 744 € bevat, volstaat een attest van erfrecht dat wordt afgeleverd door de notaris of het registratiekantoor van de overledene. Staat er meer dan € 744 op de rekening, dan volstaat de beëdigde verklaring bij een testament. Vraag zonder testament of huwelijkscontract de belastingdienst van de overledene om een attest van deconcentratie.

Het gemeentehuis

​wij zorgen voor de melding bij deze instantie, die de pensioendienst informeert.

Een overlijdensakte is het enige document dat aan de volgende organisaties moet worden verstrekt:

de notaris​​

de mutualiteit

dienstverleners

de afdeling voertuigregistratie

de werkgever

verzekeringsmaatschappijen

de verhuurder of eigenaar (de huurovereenkomst eindigt na drie maanden)

gezinstoelagen

Bij een overlijden rond Ukkel of Brussel staat het uitvaartcentrum Lefèvre aan uw zijde. Neem contact met ons op.

bottom of page