top of page

Euthanasie: kunt u uw dood plannen?

Sinds 2002 wordt euthanasie in België onder bepaalde voorwaarden niet langer als een strafbaar feit beschouwd. Het uitvaartcentrum Lefèvre & Fils in Ukkel legt de vereiste criteria voor de euthanasieprocedure uit.De wettelijke bepalingen van euthanasie

Om een strafrechtelijke veroordeling te voorkomen, moet een verzoek tot verkorting van het lijden alleen van een patiënt komen. Hij moet bij bewustzijn zijn op het moment van het proces. Dit verzoek moet uitdrukkelijk worden herhaald en mag niet het gevolg zijn van druk die op de patiënt wordt uitgeoefend.


Het kunnen alleen ongeneeslijke ziekten zijn van psychische, psychologische of fysieke aard, waarvoor geen verlichting van lijden mogelijk is. Ten slotte is het noodzakelijk om een dubbel medisch advies in te winnen. Bij een ongepland overlijden in de nabije toekomst is een derde melding zelfs verplicht.


Het verloop van de procedure

De patiënt is verplicht zijn verzoek schriftelijk in te dienen, vergezeld van de datum en zijn handtekening. De injectie van het dodelijke product wordt uitgevoerd door een arts in het ziekenhuis of bij de aanvrager thuis.


Euthanasie is onderworpen aan de wil van de arts, zelfs als aan het verzoek wordt voldaan met wettelijke vereisten. Indien de arts weigert het middel toe te kennen, moet binnen een redelijke termijn een kennisgeving van deze keuze naar de patiënt worden verzonden. Een vertrouwenspersoon kan ook de ontvanger zijn.


Personen die gerechtigd zijn een aanvraag in te dienen

Toen deze wet werd gepubliceerd, konden alleen volwassenen aanspraak maken op euthanasie. Sinds 2014 is de wet uitgebreid naar minderjarigen, op voorwaarde dat ze al hun geestelijke vermogens hebben en dat fysiek lijden is bewezen. Het verzoek moet ook de instemming van de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige patiënt bevatten. Voor bewusteloze patiënten is het noodzakelijk dat zij een persoon aanwijzen om het verzoek schriftelijk vast te leggen.


Voor uitvaartarrangementen in Ukkel en Brussel doet u een beroep op het uitvaartbedrijf Lefèvre & Fils. Wij zorgen voor de gehele organisatie zodat u zich kunt richten op het rouwproces.Comments


Schrijf een reactie

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page